Gallery

Се се тресе!

(By:Ирена, Еми и Јана) Само мојот одраз врз нашата широчина лебди, со мирисот пржен на сонце. Рибарам, јас, под желбите начичкани, голи, соголени од трескот бескраен. Земјата има безброј пукнатини, влегувам сама. Капка иронична…

Gallery

Пресудата од Хаг во контекст на пристапувањето кон Европската Унија

Процедурата за пристапување кон ЕУ е зацртана во Договорот на ЕУ и критериумите од Копенхаген. Името како такво не претставува формален критериум за пристапување кон оваа институција. Согласно меѓународното право името на државата е суверено право на секоја држава и … Continue reading

Gallery

Летање со облак

Нацртај ми скалила кои ќе ме однесат до белиот и пувкаст облак, во форма -на сите форми и во боја -на сите бои. Како Икар ќе појдам кај сонцето и ќе го поздравам, па со птиците небесни со крила раскошни … Continue reading

Link

How to build a time machine – Hawkin

Interesting. Although I must disagree with him that its not possible to travel to past if as he says he believes in ‘time travel to future’. Time travel to past according to him would violate the fundamental universe rule that ’causes happen before effects’ which will lead the universe to chaos. Mmmm is he right?!