Gallery

Копнеж за океанот

Самотијата – во водите на океанот замина, тој, моќно свеста што ја бранува , која лежи на дното закопана. Плимата, што од далечините патува заедно со сонцето и месечината, бранови од копнеж раѓа. Солзи! Солзи! Океан создадоа.

Gallery

Парфем

Телото голо облечено само во парфемот што опива, Погледот длабок скриен во срцето со желба исполнето, Здивот вдаховен во утробата што силно пулсира, Мислата врежана   во умот кој   светлина гледа,   осаменоста ја погреба!