Gallery

La chambre d’amour


Татнежи на

бранови кои

амбисот го допираат,

и ја ронат крепоста

на карпите,

– се топат со океанот.

Светилник!

Светилник, што

ноќта без млечен пат

ја осветлува.

А, во замаглината

на утрото,

хоризонтот

во недоглед е.

Од тука,

од оваа la chambre

d’amour

ги подадов рацете,

и се стопив

во широчината

на твојата прегратка.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s