Gallery

Вода да сум!


Да сум вода,

низ сите реки

да протечам,

и со бреговите

игра детска

да заиграм,

и низ стебленцата

ластраки

да се галам,

во камченцата

да се сокријам.

Да сум вода,

езеро да

бидам,

за врвовите

планински

својата убавина

во мене да ја

огледуваат.

Да сум вода,

дијамант во

море

силно да блескам,

бурата да ја

набркам,

белите едра,

спокојно

да пловат.

Да сум вода,

океан да бидам,

женскоста

да ја

посеам.

Да сум вода,

крв да бидам,

низ внатрешноста

да патувам.

И, пепел да постанам,

вода да сум!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s