Gallery

Турско лето!

Конечно! движење…движење…вистински отпор, граѓански отпор. Веќе неколку дена следиме сите што се случува. По медиумите и социјалните мрежи прелетуваат фотографии и снимки од кои на човек кожата му се ежи.  Масовност…луѓе…борба…револуција. Понесени се сите кои сонуваат за промени, а тие … Continue reading

Gallery

Писмо на исповед за слободата

Долго време немам напишано писмо, а уште помалку на исповед. Последното кое го напишав на рака воопшто не стигна онаму каде што требаше да стигне. Тоа зборуваше за љубовта, слободата и вистината. Непристигнувањето во рацете на оној за кој беше … Continue reading