Gallery

Сите, реки во океанот се влеваат….

Велат:  – сите реки се влеваат во океанот… накривена е Земјата, а, кругот натежнал, – сите реки кон океанот течат.   Желбите од златни парички, во Заумон посеани, патуваат во океанот, или солзите на Биљанини извори, река – во океанот, … Continue reading