Gallery

СНЕЖЕН ОРЕЛ

Лук, секоја година кон средината на Октомври, го пакуваше својот куфер. Така и овој, Октомври, 1968 година, заминува на сезонска работа. Куферот е сосема едноставен со средна големина. Подизлижан е, од сезонските пакувања. На некои места е со темно, а … Continue reading

Gallery

Портрет за едно пријателство

Беше особено бесно дете, онакво полно со енергија, која гори. Никогаш не можеше човек да ја види уморна, постојано ровареше лево десно. Таа имаше четири години, а јас имав четирнаесет. Огромна разлика, дури и за детско пријателство. Но, кој мислеше … Continue reading