Gallery

Писмо на исповед за апсурдноста

Ти и јас завршивме. А, ниту можеби, никогаш не ни почнавме. Или пак, започнавме во оној момент, кога во глувата тапост на ноќта, со полуиспразнета чаша на шампањско, Ти – си замина. Кажа сè и не кажа ништо. Јас, пак … Continue reading