Gallery

Стаорецот и судоку ниво пет

Вчера, ми се потврди дека ‘карма’ постои. Не дека нешто многу се заморувам околу тоа, но дефинитивно некни ми се отвори како сознание.  Ако целосно ви раскажам, што се случи нема да ми верувате, затоа ќе речам единствено дека принципот … Continue reading

Gallery

Писмо за апсурдноста на симболиката

Ти и јас завршивме, или пак и никогаш не почнавме. Можеби започнавме во оној момент, кога во тапоста на ноќта, со полуиспразнета чаша на шампањско, Ти, си замина.  Кажа сè и не кажа ништо. Додека пак јас, разбрав сè, а … Continue reading